КЛЕJ — МОРФЕМІКА

клеj — корінь

Приклади слів із коренем «клеj»

Слово Морфемна структура
клеї́льний /клеj/і́+льн*ий
клеї́льник /клеj/і́+льн+ик
клеї́льниця /клеj/і́+льн+иц*я
клеї́льня /клеj/і́+льн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.