КЛЕЇЛЬНИЦЯ — МОРФЕМІКА

клеї́льниця — /клеj/і́+льн+иц*я

клеj — корінь.
і — суфікс.
льн — суфікс.
иц — суфікс.
я — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.