КИП'J — МОРФЕМІКА

кип'j — корінь

Приклади слів із коренем «кип'j»

Слово Морфемна структура
кип'яти́лка /кип'j/ат+и́+лк*а
кип'яти́льний /кип'j/ат+и́+льн*ий
кип'яти́льник /кип'j/ат+и́+льн+ик
кип'яти́льня /кип'j/ат+и́+льн*я
кип'яти́ння /кип'j/ат+и́+нн*я
кип'яти́тися /кип'j/ат+и́+ти+ся
кип'ятко́вий /кип'j/ат+к+о́в*ий
кип'ято́к /кип'j/ат+о́к
кип'ято́чок /кип'j/ат+о́ч+ок
кип'яті́ння /кип'j/ат+і́нн*я
кип'яче́ний /кип'j/ач+е́н*ий
перекип'яти́ти пере/кип'j/ат+и́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.