КИП'ЯТКОВИЙ — МОРФЕМІКА

кип'ятко́вий — /кип'j/ат+к+о́в*ий

кип'j — корінь.
ат — суфікс.
к — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.