КИП'ЯЧЕНИЙ — МОРФЕМІКА

кип'яче́ний — /кип'j/ач+е́н*ий

кип'j — корінь.
ач — суфікс.
ен — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.