КИП'ЯТІННЯ — МОРФЕМІКА

кип'яті́ння — /кип'j/ат+і́нн*я

кип'j — корінь.
ат — суфікс.
інн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.