КИП'ЯТИЛЬНИЙ — МОРФЕМІКА

кип'яти́льний — /кип'j/ат+и́+льн*ий

кип'j — корінь.
ат — суфікс.
и — суфікс.
льн — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.