КВАШ — МОРФЕМІКА

кваш — корінь

Приклади слів із коренем «кваш»

Слово Морфемна структура
квашени́на /кваш/ен+и́н*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.