КАРОТ — МОРФЕМІКА

карот — корінь

Приклади слів із коренем «карот»

Слово Морфемна структура
каротино́їди /карот/ин+о́їд*и


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.