КАМЕНЯЧЧЯ — МОРФЕМІКА

каменя́ччя — /кам/ен+я́чч*я

кам — корінь.
ен — суфікс.
ячч — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.