КАДИЛЬНИЦЯ — МОРФЕМІКА

кади́льниця — /кад/и́+ль+ниц*я

кад — корінь.
и — суфікс.
ль — суфікс.
ниц — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.