ИЦЬК — МОРФЕМІКА

ицьк — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ицьк»

Слово Морфемна структура
пристосо́вницький при/стос/о́в+н+ицьк*ий
чужи́нницький /чуж/и́н+н+ицьк*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.