ИТОС — МОРФЕМІКА

итос — суфікс

Приклади слів із суфіксом «итос»

Слово Морфемна структура
негрито́с /негр/ито́с
негрито́ска /негр/ито́с+к*а
негрито́счин /негр/ито́с+ч+ин
негрито́сів /негр/ито́с+ів


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.