ЗУСТРІЧАЮЧИ — МОРФЕМІКА

зустріча́ючи — зу/стрі/ч+а́+j+уч+и

зу — префікс.
стрі — корінь.
ч — суфікс.
а — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
и — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.