ЗРІВНЯЛІВСЬКИЙ — МОРФЕМІКА

зрівня́лівський — з/рівн/я́+лів+ськ*ий

з — префікс.
рівн — корінь.
я — суфікс.
лів — суфікс.
ськ — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.