ЗРОБІТНИЧИТИ — МОРФЕМІКА

зробітни́чити — з/роб/іт+ни́ч+и+ти

з — префікс.
роб — корінь.
іт — суфікс.
нич — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.