ЗР — МОРФЕМІКА

зр — корінь

Приклади слів із коренем «зр»

Слово Морфемна структура
запідо́зрений за+підо́/зр/ен*ий
запідо́зрити за+підо́/зр/и+ти
підозрі́ливий підо/зр/і́+лив*ий
підозрі́ливо підо/зр/і́+лив+о
підозрі́ливість підо/зр/і́+лив+ість
підозріва́ти підо/зр/і+ва́+ти
підозріва́тися підо/зр/і+ва́+ти+ся
підозріва́ючи підо/зр/і+ва́+j+уч+и
підозріва́ючий підо/зр/і+ва́+j+уч*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.