ЗОСТАНОВИТИ — МОРФЕМІКА

зостанови́ти — з+о/стан/ов+и́+ти

з — префікс.
о — префікс.
стан — корінь.
ов — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.