ЗНІЯКОВІННЯ — МОРФЕМІКА

зніякові́ння — з+ні/як/ов+і́+нн*я

з — префікс.
ні — префікс.
як — корінь.
ов — суфікс.
і — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.