ЗНІЯКОВІЛО — МОРФЕМІКА

зніякові́ло — з+ні/як/ов+і́+л+о

з — префікс.
ні — префікс.
як — корінь.
ов — суфікс.
і — суфікс.
л — суфікс.
о — суфікс.

зніякові́ти — з+ні/як/ов+і́+ти

з — префікс.
ні — префікс.
як — корінь.
ов — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.