ЗНЕСАМОВИТІТИ — МОРФЕМІКА

знесамови́тіти — з+не/сам/ови́т+і+ти

з — префікс.
не — префікс.
сам — корінь.
овит — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.