ЗНЕПРИТОМНІННЯ — МОРФЕМІКА

знеприто́мніння — з+не/прито́м/н+і+нн*я

з — префікс.
не — префікс.
притом — корінь.
н — суфікс.
і — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.