ЗНАВЕЦТВО — МОРФЕМІКА

знаве́цтво — /зна/в+е́ц+тв*о

зна — корінь.
в — суфікс.
ец — суфікс.
тв — суфікс.
о — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.