ЗМЕРТВІЛИЙ — МОРФЕМІКА

змертві́лий — з/мер/т+в+і́+л*ий

з — префікс.
мер — корінь.
т — суфікс.
в — суфікс.
і — суфікс.
л — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.