ЗМАТЕРІАЛІЗУВАТИ — МОРФЕМІКА

зматеріалізува́ти — з/матер/і+ал+із+ува́+ти

з — префікс.
матер — корінь.
і — суфікс.
ал — суфікс.
із — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.