ЗЛУКАВНУВАТИ — МОРФЕМІКА

злука́внувати — з/лук/а́в+н+ува+ти

з — префікс.
лук — корінь.
ав — суфікс.
н — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.