ЗЛИНЯЛИЙ — МОРФЕМІКА

злиня́лий — з/лин/я́+л*ий

з — префікс.
лин — корінь.
я — суфікс.
л — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.