ЗДОРОВ — МОРФЕМІКА

здоров — корінь

Приклади слів із коренем «здоров»

Слово Морфемна структура
здоро́вкаючись /здоро́в/к+а+j+уч+и+сь
здоро́вкнутися /здоро́в/к+ну+ти+ся
здорові́шати /здоров/і́ш+а+ти
наздоро́вкатися на/здоро́в/к+а+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.