ЗДОБУТОК — МОРФЕМІКА

здобу́ток — з+до/бу́/т+ок

з — префікс.
до — префікс.
бу — корінь.
т — суфікс.
ок — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.