ЗДЕМОРАЛІЗОВАНИЙ — МОРФЕМІКА

здеморалізо́ваний — з+де/морал/із+о́ва+н*ий

з — префікс.
де — префікс.
морал — корінь.
із — суфікс.
ова — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.