ЗВУК — МОРФЕМІКА

звук — корінь

Приклади слів із коренем «звук»

Слово Морфемна структура
понадзвукови́й по+над/звук/ов*и́й
інфразвукови́й інфра/звук/ов*и́й

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.