ЗВИЧАЄВІСТЬ — МОРФЕМІКА

звичає́вість — з/вич/аj+е́в+ість

з — префікс.
вич — корінь.
аj — суфікс.
ев — суфікс.
ість — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.