ЗВЕДЕНЮК — МОРФЕМІКА

зведеню́к — з/вед/ен+ю́к

з — префікс.
вед — корінь.
ен — суфікс.
юк — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.