ЗВ'ЯЗКОВА — МОРФЕМІКА

зв'язкова́ — з/в'яз/к+ов*а́

з — префікс.
в'яз — корінь.
к — суфікс.
ов — суфікс.
а — закінчення (флексія).

зв'язкови́й — з/в'яз/к+ов*и́й

з — префікс.
в'яз — корінь.
к — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.