ЗБІЛЬШОВИЧИТИ — МОРФЕМІКА

збільшови́чити — з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти

з — префікс.
біль — корінь.
ш — суфікс.
ов — суфікс.
ич — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.