ЗБІЛЬШОВИЧЕННЯ — МОРФЕМІКА

збільшови́чення — з/біль/ш+ов+и́ч+енн*я

з — префікс.
біль — корінь.
ш — суфікс.
ов — суфікс.
ич — суфікс.
енн — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.