ЗБІГОВИЩЕ — МОРФЕМІКА

збіго́вище — з/біг/о́в+ищ*е

з — префікс.
біг — корінь.
ов — суфікс.
ищ — суфікс.
е — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.