ЗБИТОШНО — МОРФЕМІКА

збито́шно — з/би/т+о́ш+н+о

з — префікс.
би — корінь.
т — суфікс.
ош — суфікс.
н — суфікс.
о — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.