ЗБИВАЛКА — МОРФЕМІКА

збива́лка — з/би/ва́+лк*а

з — префікс.
би — корінь.
ва — суфікс.
лк — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.