ЗБЕЗЛЮДНІТИ — МОРФЕМІКА

збезлю́дніти — з+без/лю́д/н+і+ти

з — префікс.
без — префікс.
люд — корінь.
н — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.