ЗБЕЗВОДНЕННЯ — МОРФЕМІКА

збезво́днення — з+без/во́д/н+енн*я

з — префікс.
без — префікс.
вод — корінь.
н — суфікс.
енн — суфікс.
я — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.