ЗАJ — МОРФЕМІКА

заj — корінь

Приклади слів із коренем «заj»

Слово Морфемна структура
за́ячина /за́j/ач+ин*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.