ЗАСУМНІВАТИСЯ — МОРФЕМІКА

засумніва́тися — за+су/мн/і+ва́+ти+ся

за — префікс.
су — префікс.
мн — корінь.
і — суфікс.
ва — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.