ЗАСПОТИКАТИСЯ — МОРФЕМІКА

заспотика́тися — за+с+по/тик/а́+ти+ся

за — префікс.
с — префікс.
по — префікс.
тик — корінь.
а — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.