ЗАСПОКОЮЮЧЕ — МОРФЕМІКА

заспоко́ююче — за+с/поко́j/у+j+уч+е

за — префікс.
с — префікс.
покоj — корінь.
у — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
е — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.