ЗАРОЖЕВІТИСЯ — МОРФЕМІКА

зарожеві́тися — за/рож/ев+і́+ти+ся

за — префікс.
рож — корінь.
ев — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.