ЗАПІДОЗРИТИ — МОРФЕМІКА

запідо́зрити — за+підо́/зр/и+ти

за — префікс.
підо — префікс.
зр — корінь.
и — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.