ЗАПАВУТИНЕНИЙ — МОРФЕМІКА

запавути́нений — за/павут/и́н+ен*ий

за — префікс.
павут — корінь.
ин — суфікс.
ен — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.