ЗАНЕПОКОЇТИ — МОРФЕМІКА

занепоко́єно — за+не/поко́j/ен+о

за — префікс.
не — префікс.
покоj — корінь.
ен — суфікс.
о — суфікс.

занепоко́їти — за+не/поко́j/і+ти

за — префікс.
не — префікс.
покоj — корінь.
і — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.