ЗАНАВІСКИ — МОРФЕМІКА

занаві́ска — за+на/ві́с/к*а

за — префікс.
на — префікс.
віс — корінь.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.